ЕкоМат - автоматична скоростна кутия за съвременните комунални камиони

Автоматичните скоростни кутии EкоМат от поредицата HP 500, HP 590 и HP 600 могат да бъдат използвани в МПС с различно предназначение. Възможен е избор между скоростни кутии с 4, 5 или 6 предавки за да се покрият различните изисквания – от вграждане в сметосъбиращи до противопожарни машини.

За да се осигури възможно най-широка сфера на приложение, скоростните кутии ЕкоМат могат да се дооборудват допълнително с различни устройства. Те са конструирани за да отговарят напълно на актуалните изисквания за безопасност и икономия на гориво.

EкоМат 1:

–    Напълно автоматична

–    Хидродинамичен преобразувател на въртящия момент

–    Вграден първичен интардер

–    Планетарни зъбни предавки с 4 или 5 предавателни числа

–    Електронен блок за управление

–    Електро – хидравлично управление на превключването

ЕкоМат 2:

–    Въвеждане на технологията CAN

–    Въвеждане на стандарти за вредни емисии

–    Нов електронен блок за управление с вградена система за автодиагностика

–    Интардер с електронно управление СИТИБУС

ЕкоМат 2 Плюс:

–    Самообучаваща се електронна система ЕКУ 146/147

–    Ново трансмисионно масло ЗФ ЕКОФЛИУД A плюс

–    Записване на експлоатационните данни (Тестман ПРО)

–    6 скоростна кутия

–    Универсална трансмисия

ЕкоМат 4:

–    Подобрена версия отговаряща на стандарт Евро 4

–    Увеличен входящ въртящ момент до 1750 Нм

–    Демпфер работещ на усукване (опция)

Предимства:

–    Възможност за гъвкаво приложение

–    Намалени разходи за поддръжка и гориво

–    Подобрена надеждност

–    Минимални вредни емисии

–    Лесно управление

–    Комфорт при шофиране

–    Възможност за използване на интардер

–    Ниско ниво на шума

Една идея с много приложения:

ЕкоМат има широка сфера на приложение като комунални автомобили, противопожарни автомобили, автокранове, мотриси за ж.п. транспорт и т.н.