Нашата услуга за диагностика е насочена към специализирани превозни средства, включително тежкотоварни камиони, тирове, земеделска техника, строителни машини, кранове и комунални машини. С нашата експертиза и специализирана диагностична техника предлагаме надеждна и точна оценка на състоянието на автомобилните ви системи.

Наши услуги за диагностика включват:

  1. Диагностика на трансмисии за тежкотоварни камиони и тирове: Подробна оценка на състоянието на трансмисиите, осигуряващи ефективно пренасяне на товари и товароподемност на големи превозни средства.
  2. Диагностика на системи за окачване и управление за земеделска и строителна техника: Изследване на състоянието на системите за окачване и управление, които осигуряват стабилност и маневреност при работа на земеделска и строителна техника.
  3. Диагностика на хидравлични системи за кранове и комунални машини: Проверка на хидравличните системи, които управляват операциите на кранове и машини за обществено поддръжка.
  4. Диагностика на електронни системи за всички сегменти: Изследване на електронните системи за управление и безопасност, които са от съществено значение за ефективната работа на специализираните превозни средства.

Предимства на нашата диагностика:

  • Специализиран подход: Нашите техници имат специфични знания и опит в диагностика на системи за специализирани превозни средства.
  • Точност и надеждност: Използваме най-новите диагностични технологии за точна и надеждна диагностика на автомобилните системи.
  • Бързи и ефективни решения: Предоставяме бързи и ефективни решения за отстраняване на проблеми, открити по време на диагностиката, за минимизиране на времето на забавяне и оперативни разходи.

Свържете се с нас днес, за да се възползвате от нашите специализирани услуги за диагностика и да осигурите оптималната работа на вашия специализиран транспортен флот.